De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers. Mensen in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling kunnen ook een beroep doen op VPTZ. Er is géén terminale indicatie nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de inzet. Lees verder.  

Kunt u de hulp van onze vrijwilligers gebruiken?

Neem contact op met de coördinator bij u in de buurt en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Contact

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.
VPTZ Venlo is aangesloten bij de koepelorganisatie VPTZ Nederland.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ