De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan diens naasten, de mantelzorgers. Vanaf januari 2017 kunnen mensen in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, ziekenhuis of andere zorginstelling ook een beroep doen op de VPTZ. Voor een inzet is géén terminale indicatie nodig. Er zijn geen kosten verbonden aan het contact met de VPTZ en de inzet van vrijwilligers. Lees verder.  

Kunt u de hulp van onze vrijwilligers gebruiken?

Neem contact op met de coördinator bij u in de buurt en ontdek wat de mogelijkheden zijn.

Contact

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aandacht en ondersteuning.

"Een eindje meelopen met mensen in hun laatste levensfase. Bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een open oog en oor, ingaan op wat er van je gevraagd wordt.”

Gerdy Rudde, één van de grondleggers van VPTZ