Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dinsdag 12 maart 2019

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
In het ‘Privacyreglement voor cliënten, naasten en andere externe relaties’ staat beschreven hoe VPTZ Venlo e.o. gegevens van cliënten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart. In het reglement zijn ook de rechten van betrokkenen beschreven.

Privacyreglement-gegevens-cliënten-en-andere-externe-relaties_versie 1.0

Protocol melden datalek