Antenne digitaal nr. 23

Maandag 4 juni 2018

Fleur Imming nieuwe directeur VPTZ Nederland

Per 1 augustus a.s. treedt Fleur Imming aan als directeur van de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ Nederland). Zij volgt hiermee Chantal Holtkamp op, die begin dit jaar afscheid heeft genomen.

Fleur: ‘Ik kijk ernaar uit om me in te zetten voor deze vereniging. Het is van maatschappelijk belang dat de positie en rol die de vrijwilligers hebben in het zorgveld nog beter voor het voetlicht komen. De vrijwilligers zijn essentieel bij de veranderingen in de zorg die de komende jaren verder vorm gaan krijgen. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij!’

Fleur werkt op dit moment als wethouder in de gemeente Amersfoort. Hier is zij verantwoordelijk voor de domeinen Zorg, Wonen en Wijkvoorzieningen. Daarvoor heeft Fleur ruime ervaring opgedaan met de dynamiek en de verschillende belangen die kunnen spelen binnen een koepelorganisatie. Zij is onder andere strategisch adviseur geweest bij de brancheorganisatie kinderopvang en strategisch communicatieadviseur voor het Stadsdeel Zuid in Amsterdam. Het bestuur van VPTZ Nederland is blij dat in Fleur deze combinatie van kennis en ervaring is gevonden. Zij zal hiermee de vereniging verder brengen in de positionering en de samenwerking tussen de informele en formele zorg nog meer borgen.

Wat vind jij? Wel of geen agenda?

In Antenne 139 legden we u de volgende casus voor:
Je waakt bij een echtpaar van midden tachtig. De vrouw is terminaal, gaat hard achteruit en krijgt binnenkort euthanasie.

Vanuit haar stoel raadpleegt ze vele malen per uur haar agenda. Dat geeft haar houvast, want ze raakt besef van tijd en ruimte steeds verder kwijt. De euthanasiedatum is al drie keer verschoven en uiteindelijk vastgesteld op eind januari. De agenda van de vrouw eindigt echter begin januari. Je bespreekt het met haar man en legt uit dat een nieuwe agenda zijn vrouw zou helpen en geruststellen. De man vindt het niet nodig. ‘Als ze wil, kan ze in mijn agenda kijken’, zegt hij.
Wat doe je? Meegaan met de wens van de man, of bedenk je een andere oplossing?

Improvisatie
Ik kan mij geheel vinden in de vraag van de nieuwe agenda van mevrouw. En kies een tussenoplossing: ik zou met één of meerdere blaadjes een agendablad maken tot en met eind januari en die in haar huidige agenda doen.

Jolanda Bosman-Malefason
Hospice de Patio, Dordrecht

Winnaar
De ‘winnaar’ van deze Wat vind jij? is – na loting – Ellie Francke uit Goes geworden. Haar reactie staat in de papieren Antenne (140) en zij krijgt het boek In het buitengebied van Adriaan van Dis thuisgestuurd.

 

Nieuwe Wat vind jij? – Wakker maken of niet?

Je waakt bij een terminaal zieke, onrustige man. Hij krijgt zuurstof via een pomp en dormicum. Zijn vrouw, die een kalmerende invloed op hem heeft, zorgt overdag voor hem.

Om dit vol te houden moet ze goed slapen en mag ze beslist niet gestoord worden.
’s Nachts wordt meneer wakker, hij scheldt en vloekt. De extra dormicum helpt maar kort. Je belt de thuiszorg en ook de huisartsenpost wordt gealarmeerd. Terwijl je wacht, grijpt de man je arm en probeert zijn slangen eruit te trekken. Wat doe je? Zijn vrouw te hulp roepen, of laat je haar slapen omdat dat is afgesproken? (Ingestuurd door Rika Beuze van VPTZ-Zwolle).

Wilt u hierop reageren?
Mail uw reactie voor 15 augustus naar antenne@vptz.nl. Onder de inzenders wordt het boek Haar goede hand van Marion Bloem verloot. Het boek wordt in de volgende Antenne besproken.

Vrijwillig Verwoord – Dankbaarheid

Ik was gevraagd om te waken bij een vrouw van 62 jaar – ze had kanker. Het was mijn tweede inzet. Ik was op tijd, de thuiszorg was er nog, zo konden zij aan mij overdragen wat er gedaan moest worden. Maar het liep anders, de vrouw had heel veel pijn en was erg onrustig.

Ik heb de verpleegkundige gebeld en samen hebben wij haar verzorgd. De vrouw had een bloeding gehad. Ze had wel morfine en dormicum, maar de pijn was ondraaglijk. Onmenselijk dat iemand zo’n pijn moet lijden. Ik heb eerst een uur met haar hand in hand gezeten, je kon zien dat ze daar wat rustiger van werd. Later heb ik in de kamer gezeten met de deur open, zodat ik haar in de gaten kon houden.

 

Gelezen, gehoord, gezien

Sara en Liv
In één ruk uitgelezen met veel zakdoekjes in de buurt. Wat moeten sommige mensen vreselijke dingen doorstaan… Suzan Hilhorst moet afscheid nemen van haar twee prachtige dochters. Suzan is verslaggever en programmamaker bij BNN-VARA. Schrijven was een oude liefde van haar en die nam ze weer op toen dit verdriet zich aandiende in haar leven. Suzan en haar Zweedse man Jens hebben een zoon Nils en krijgen een dochter Sara. Een koningspaar, hun geluk is compleet.

Sara is een kerngezonde baby die met open blik de wereld inkijkt en waar geen enkele onvolkomenheid aan is te ontdekken.

 

Wat staat er in de papieren Antenne die half juni uitkomt?

Voor mensen die gaan sterven – thuis, in hospices of andere zorginstellingen – doen coördinatoren en vrijwilligers alles om de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Maar wat als duidelijk wordt dat iemand niet tot rust kan komen? Hoe kun je iemand helpen die angstig is voor de dood, of met spijt terugkijkt op zijn leven?

Kunnen rituelen dan iets betekenen? Ritueelbegeleider Marian van der Veen noemt de vrijwilligers ‘de oren en ogen’ van de gasten en hun familie. Tijd voor een nadere kennismaking.

Naast het boekje Dorst of doodsangst? is er nu ook een onlinezelfstudie op de website van VPTZ Nederland. Hoe de methode werkt en wat vrijwilligers ermee kunnen, heeft Phia van Oosten uitgevogeld.

 

Privacywetgeving
Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft, trad op 25 mei de nieuwe privacywetgeving in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden aan ons, of via de coördinator van uw organisatie heeft aangegeven deze te willen ontvangen. Uw gegevens worden alleen voor het versturen van deze nieuwsbrief gebruikt en niet voor andere doeleinden.
Als u niets doet, blijft u deze nieuwsbrief in de toekomst gewoon ontvangen, zoals u gewend bent. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich makkelijk afmelden via: https://www.vptz.nl/onderzoek-publicaties/antenne-digitaal/ of een e-mail aan antenne@vptz.nl.

Copyright © 2018 VPTZ Nederland, All rights reserved.

Our mailing address is:
antenne@vptz.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list