Onze hulp inschakelen

 

Ongeneeslijk ziek
De verzorging van een dierbare in de thuissituatie, die ongeneeslijk ziek is, is een zware en emotionele taak. Clienten en hun naasten kunnen een beroep doen op de vrijwilligers palliatieve terminale zorg. De vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om in de palliatieve terminale fase te ondersteunen waar nodig. Als zorgverlener kunt u clienten en hun naasten attenderen op of verwijzen naar deze vorm van ondersteuning.

‘Er zijn..’
De taak van de vrijwilliger is het ‘er-zijn’, aanwezigheid vóór en bij de cliënt in de palliatieve terminale fase en diens naasten. Deze hulp kan overdag, ’s avonds en/of ‘s nachts gegeven worden. De vrijwilligers bieden deze ondersteuning zowel thuis als in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige – en huishoudelijke werkzaamheden.

Hoe kunt u hulp door vrijwilligers inschakelen?
De hulp kan door iedereen in Venlo en omstreken worden aangevraagd, zowel door zorgprofessionals als familie en naasten. De coördinator komt bij u op bezoek om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Vervolgens wordt gekeken welke hulp kan worden geboden en welke vrijwilliger passend is bij uw vraag en behoeften.

Geheel kostenloos
De ondersteuning en hulp van de vrijwilliger is geheel kosteloos.

Een verwijsbrief is niet nodig
Neem gerust contact met onze coördinatoren op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. U kunt rechtstreeks een beroep doen op de vrijwilligersorganisatie, een verwijsbrief is niet noodzakelijk. De coördinator geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden en de werkwijze van de VPTZ-organisatie.

Werkgebied
De vrijwilligers van VPTZ Venlo zijn werkzaam in de thuissituatie en in diverse zorginstellingen in onderstaande regio’s:
•  Arcen  •  Lomm  •  Velden  •  Venlo  •  Blerick  •  Tegelen  •  Steyl  •  Belfeld  •  Beesel  •   Reuver  •

 

Waar VPTZ Venlo voor staat en hoe u onze hulp kunt inschakelen vindt u in deze video.