Inkijkdag

Samenwerkingspartners:

Samenwerkingspartners Hospice Mariaweide, het Toon Hermans Huis Venlo en VPTZ Venlo organiseren regelmatig inkijkdagen.
Het doel is om belangstellenden op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met de diverse aspecten en mogelijkheden van de palliatieve zorg in de regio Venlo.

De inkijkdagen 
 I.v.m. Covid-19 zijn voorlopig geen inkijkdagen gepland. Als je  interesse hebt,  kun je altijd een van de coördinatoren bellen 06-51297070

toon-hermans-huis-venlo

 

hospice-venlo

Over de inkijkdag is onderstaand redactioneel stukje verschenen in de nieuwsbrief van Hospice Mariaweide.


Inkijkdag stemt tot nadenken

“Wij zijn gespecialiseerd in het niets doen…” Huh? Hoezo? Niets doen? Gesprekspartner Helmy Swinkels Veldhuijzen kijkt niet eens vreemd op van onze verbaasde, vragende reactie op deze uitspraak. “Gespecialiseerd in het niets doen”, dat vraagt vanzelfsprekend nadere uitleg. En dat is nou precies wat bezoekers van de gezamenlijke inkijkdag van Stichting Hospice Mariaweide, het Toon Hermans Huis en van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) krijgen. Op 12 oktober was weer zo’n inkijkdag, de laatste van de drie inkijkdagen in 2019.

Het Toon Hermans Huis en het hospice in Venlo mogen zich inmiddels toch in een redelijke bekendheid in de regio verheugen, maar dat geldt toch niet zo voor de organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. En dat ondanks het feit, dat van genoemd drietal de VPTZ toch het langste zijn –inderdaad vrijwillig- werk doet, al ruim twintig jaar.

“Het is een ‘tak van sport’, die je ook niet van de daken wilt schreeuwen”, licht Helmy Swinkels toe. “Wat wij doen is ook vrijwel niet te visualiseren.” Het Toon Hermans Huis en het hospice zijn fysiek aanwezig, maar VPTZ inderdaad niet. “Nee. Daarom kunnen we er ook alleen maar over vertellen en daar biedt zo’n inkijkdag ons mooi de gelegenheid toe. Sinds ruim een jaar hebben wij kantoor in het Toon Hermans Huis en wij liften nu een beetje met het THH mee. Voorheen waren er aparte inkijkdagen of open dagen, maar

stilaan is toch de behoefte gegroeid om sámen iets te doen om ons werk meer bekendheid te geven.”

De dood in de samenleving brengen
Inge van der Lande, bestuurslid, vrijwilligster directe zorg en p.r.-medewerkster van het hospice Mariaweide is duidelijk: Wat wij willen? Wij willen –en dat klinkt misschien best wel raar– wij willen de dood in de sa- menleving brengen, de deuren van het hospice openzetten naar de buitenwereld. De mensen weten wel wat een hospice is, komen hier ook de trap op, maar hebben echt het idee, dat het hospice een sterfhuis is. Dat beeld willen wij op zijn minst nuanceren.” Daar slaagt het hospice altijd in, want be- zoekers raken steevast onder de indruk: “Wauw, nooit gedacht dat dit achter die deur zat. De mensen komen wat bedeesd binnen, maar tonen zich na afloop verrast.”

Persoonlijk met de mensen in gesprek gaan
Op de open inkijkdag kunnen de bezoekers een kijkje nemen in het Toon Hermans Huis en in Hospice Mariaweide. Daar zijn dan ook presentaties. Het VPTZ heeft ook een presentatie, maar die bestaat uit verhalen, die vrijwilligers of cliënten vertellen vanaf het scherm. “Of persoonlijk met de mensen in gesprek gaan en dat is natuurlijk het mooiste van zo’n dag. Er zijn dan vrijwilligers (Het VPTZ telt dertig vrijwilligers), coördinatoren en mensen van ons bestuur aanwezig om uitleg te geven of om vragen te beantwoor- den,” aldus Helmy Swinkels.

Gespecialiseerd in het niets doen
Tja, en dan natuurlijk toch graag uitleg over dat “gespecialiseerd in het niets doen” door de medewerkers van het VPTZ. “Wij zijn er
om mensen in hun terminale fase in hun eigen omgeving bij te staan. Wij zijn er ook tot op zekere hoogte voor mensen in hoge ouderdom of voor dementerenden. Om man-telzorgers hun taak (tijdelijk) te verlichten. Gewoon met er te zijn. Om gewoon naast het bed te zitten. En inderdaad, vaak niets doen. Er zijn, gewoon er zijn. Er samen zijn.”

Dat wordt bezoekers van de inkijkdag dan ook verteld. Helmy Swinkels: “Wij merken op zo’n dag dat de mensen ons verhaal en ons werk als mooi ervaren. En dat ze ook worden gepakt door de presentaties van het Toon Hermans Huis en Hospice Mariaweide. Zulke dingen doen de mensen wel wat, ja en velen gaan dan ook naar huis met iets om over na te denken. Een enkeling wil meer weten om eventueel vrijwilliger te worden. Dat is toch geweldig.

Weet je, wij vinden het ontzettend fijn, dat we dit samen met het Toon Hermans Huis en het Hospice Mariaweide kunnen doen.”

Tot slot Inge van der Lande: ”Het zijn natuurlijk vaak bekenden of familie van mensen, die met kanker zijn geconfronteerd, die een kijkje komen nemen. Maar wij bespeuren dat de belangstelling groeit en dat het hospice toch niet meer als een sterfhuis wordt beschouwd.”

Albert lamberts