VPTZ Venlo 20 jaar

 

Zingeving of zinvinding
Al 20 jaar bieden goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ Venlo, thuis ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase en diens naasten. Ter gelegenheid hiervan organiseerde VPTZ Venlo op 7 november 2018 een thema-avond over geestelijke zorg in de laatste levensfase, genaamd: ZIN GEVING, ZIN VINDING. Marleen Moors, spiritueel zorgverlener, verzorgde de lezing. Als schakel in de keten van palliatieve terminale zorg zijn de vrijwilligers met de kwaliteit van ‘Er Zijn’ een aanvulling op al die zorgverleners die ook betrokken zijn in de zorg van de cliënt. Goede samenwerking, erkennen en herkennen van elkaars ‘Zijn’ voegt ook kwaliteit toe aan het leven voor zowel de cliënt als diens naasten. Rust, aandacht, het hebben van tijd en een luisterend oor is wat de vrijwilligers te bieden hebben en waar de cliënt en diens naasten op dat moment behoefte aan hebben. Wij zijn trots op al onze vrijwilligers die ons voorgingen in de afgelopen 20 jaar, op onze huidige vrijwilligers, op de opleiders, op de samenwerkende organisaties die allen, zo ervaren wij, de palliatieve zorg een warm hart toe dragen. Het was een inspirerende ZIN-volle avond waarmee we ons, samen met de genodigden, verbonden met dat wat we belangrijk vinden: kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

Reünie 20 jaar VPTZ Venlo
VPTZ Venlo eo bestond in 2018 20 jaar. Dit werd gevierd met een reünie bij The Scelta Kitchen te Venlo. Alle huidige medewerkers van VPTZ Venlo hebben ‘oud’ bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers ontmoet en samen werd er teruggekeken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar VPTZ Venlo. Dankzij de gulle bijdrage van het instituut Scelta hebben alle betrokkenen een onvergetelijke reünie avond gehad waar goed gezorgd werd voor een warme welkome sfeer en aandacht was voor ook de innerlijke mens. Dank aan directie en medewerkers van The Scelta Kitchen voor het mogelijk maken van deze bijzondere avond.

Eindejaarsviering
De traditionele Eindejaarsviering was dit jaar bij Bistro Retro in Venlo. Op het einde van het jaar wil VPTZ Venlo graag alle vrijwilligers bedanken voor hetgeen ze betekend hebben voor mensen in de palliatieve terminale periode. Bistro Retro heeft creatief meegedacht en de vrijwilligers hebben een fantastische avond gehad. Bistro Retro verstaat de kunst om mensen te verwennen en dat was juist wat de vrijwilligers verdiende. Directie en medewerkers van Retro bedankt voor de fantastische avond.