Koepelorganisatie VPTZ Nederland

 

Organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg
VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 12.000 vrijwilligers actief!

Stimuleren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning
VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, behartigt hun belangen bij de overheid, o.a. de lobby voor financiële bijdragen van het Ministerie van VWS en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

De missie
Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Bezoek de website VPTZ Nederland voor meer informatie over de koepelorganisatie.