Koepelorganisatie VPTZ Nederland

Organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Bij deze organisaties zijn ruim 12.000 vrijwilligers actief.

VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, behartigt hun belangen bij de overheid, o.a. de lobby voor financiële bijdragen van het Ministerie van VWS en stimuleert de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Bezoek de website vptz.nl voor meer informatie over de koepelorganisatie.