De diensten van vrijwillige palliatieve terminale zorg Venlo

 

Als het levenseinde nadert..
Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en zwaarder. Als het te zwaar wordt, of beter nog, vóór het te zwaar wordt, kunnen opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de stervende cliënt, maar ook aan de mantelzorgers, zodat zij zich meer op de familie kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen.

In de praktijk wil dit zeggen dat de vrijwilliger een aantal uren bij de cliënt blijft, zodat de naaste tijd heeft voor een boodschap, een bezoekje, sporten, gelegenheid heeft om zaken in de eigen thuissituatie te regelen of waar op dat moment behoefte aan is. De vrijwilliger brengt rust, sluit aan, heeft tijd en is een klankbord voor diegene die afscheid moet nemen, en dat kan zowel de cliënt alsook diens naaste zijn.

 

Wat kunnen vrijwilligers doen?
De VPTZ-vrijwilligers zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever. De VPTZ-vrijwilligers bieden hulp bij mensen thuis maar ook in zorginstellingen.

Alle VPTZ vrijwilligers worden getraind en worden voortdurend bijgeschoold.
De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen.
Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te doen of ’s nachts rustig te slapen.

 

Zorginstellingen.
Ook in de zorginstellingen kunnen we hulp bieden aan de terminale cliënt door er voor hem of haar ’te zijn’.

De zorg die de vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in afstemming en in samenwerking met de cliënt, diens naasten en de zorgprofessionals, bijvoorbeeld de huisarts en de beroepsmatige thuiszorg. De vrijwilligers kunnen zowel ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds of  ’s nachts worden ingezet. Hoe vaak en op welke tijdstippen de vrijwilligers komen, overlegt u met de coördinator.

Neem gerust contact op met een van de coördinatoren om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw geval. De coördinator geeft u graag meer informatie over wat de VPTZ-vrijwilligers voor u kunnen betekenen.

De vrijwilligers van VPTZ Venlo bieden ondersteuning aan mensen in de terminale fase én aan hun naasten. De vrijwilligers zijn werkzaam in de thuissituatie en in diverse zorginstellingen in onderstaande regio’s:
•  Arcen  •  Lomm  •  Velden  •  Venlo  •  Blerick  •  Tegelen  •  Steyl  •  Belfeld  •  Reuver • Beesel