Ons aanbod

 

Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en zwaarder. Als het te zwaar wordt, of beter nog, vóór het te zwaar wordt, kunnen opgeleide vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de stervende cliënt, maar ook aan de mantelzorgers, zodat zij zich meer op de familie kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen.

In de praktijk wil dit zeggen dat de vrijwilliger een aantal uren bij de cliënt blijft, zodat de naaste tijd heeft voor een boodschap, een bezoekje, sporten, gelegenheid heeft om zaken in de eigen thuissituatie te regelen of waar op dat moment behoefte aan is. De vrijwilliger brengt rust, sluit aan, heeft tijd en is een klankbord voor diegene die afscheid moet nemen, en dat kan zowel de cliënt alsook diens naaste zijn.

Ook in de zorginstellingen kunnen we hulp bieden aan de terminale cliënt door er voor hem of haar ‘te zijn’.

De zorg die de vrijwilligers bieden, vindt altijd plaats in afstemming en in samenwerking met de cliënt, diens naasten en de zorgprofessionals, bijvoorbeeld de huisarts en de beroepsmatige thuiszorg. De vrijwilligers kunnen zowel ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds of ’s nachts worden ingezet. Hoe vaak en op welke tijdstippen de vrijwilligers komen, overlegt u met de coördinator.

Neem gerust contact op met een van de coördinatoren om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw geval. De coördinator geeft u graag meer informatie over wat de VPTZ-vrijwilligers voor u kunnen betekenen.

Klik hier voor enkele praktijkvoorbeelden.