Steunt u ons met een gift of donatie?

inkijkdag hospice venlo toon hermans huis vptz

Uw gift is van harte welkom
Uw gift is van harte welkom en wordt onder andere besteed aan de scholing van de vrijwilligers. Daarmee wil VPTZ Venlo haar vrijwilligers waarderen en ondersteunen in het bijhouden van actuele kennis rondom de palliatieve zorg, zodat de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Helpt u mee?
Eenmalig doneren kan voor elk bedrag dat u wilt geven. Hierdoor helpt u mee om onze doelstellingen te realiseren.
NL38 RABO 0172 4471 35 t.n.v. stichting VPTZ Venlo e.o.

ANBI
VPTZ Venlo heeft bij de belastingdienst de ANBI-status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat particulieren en bedrijven die giften, schenkingen, legaten of erfstellingen doen aan VPTZ Venlo deze bijdragen kunnen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, en dat deze giften voor VPTZ Venlo vrijgesteld zijn van schenkings- of successierechten.

Een eenmalige schenking of gift kan in vele gevallen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting opgevoerd worden.

anbi algemeen nut beogende instelleingVPTZ is een Algemeen Nut
Beogende Instelling