Tijdige zorgplanning

 

Advanced Care Planning
In het persbericht van het Netwerk Palliatieve Zorg wordt de start aangekondigd van het project ‘Advanced Care Planning’ van de afdelingen longgeneeskunde en oncologie van ziekenhuis VieCuri. Advanced Care Planning is het proces waarbij de patiënt met zijn of haar behandelend arts de wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde tijdig bespreekt. In feite gaat het om tijdige zorgplanning in situaties waarin het levenseinde voorzien kan worden.

Wij vinden dit een heel goede stap waarvan we hopen dat ook andere specialismen en huisartsen die snel zullen zetten voor zover zij dat nog niet gedaan hebben. Tijdige zorgplanning, en daardoor goed geïnformeerd zijn over de wensen van betrokkenen over de noodzakelijke zorg in de laatste levensfase, zal er onder meer toe bijdragen dat men de terminale fase van de ziekte kan doorbrengen in de omgeving die men het liefste wil om daar uiteindelijk te overlijden. 

VPTZ Venlo e.o. en Hospice Mariaweide werken intensief samen om ook aan dat doel bij te dragen. Voor deze organisaties is de wens van de patiënt leidend. Zij zullen in samenwerking met andere organisaties steeds alles doen om de zorg te bieden naar die wens.

Zie Persbericht