VPTZ Nederland

 

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, behartigen hun belangen bij de overheid, o.a. de lobby voor financiële bijdragen van het Ministerie van VWS en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Bezoek vptz.nl voor meer informatie over de koepelorganisatie.